Na Zberných dvoroch TSmP, a.s. môžu obyvatelia s trvalým pobytom na území mesta Prešov bezplatne odovzdať nižšie uvedené komodity: separovane zbierané zložky komunálneho odpadu: SKLO PAPIER PLASTY VKM-viac ...
Čítaj viac ...

Na Zberných dvoroch TSmP, a.s. môžu obyvatelia s trvalým pobytom na území mesta Prešov bezplatne odovzdať nižšie uvedené komodity: separovane zbierané zložky komunálneho odpadu: SKLO PAPIER PLASTY VKM-viacvrstvové kombinované ...
Čítaj viac ...